Horizontālā ass (Dif 1) - 1.parauga starpības, vertikālā ass (Dif 2) - 2.parauga starpības.
Rezultāti zaļajā kvadrātā (ZF < 1) uzskatāmi par izciliem.
Rezultāti starp dzelteno un zaļo kvadrātu (1 < ZF < 2) uzskatāmi par labiem.
Rezultāti starp sarkano un dzelteno kvadrātu (2 < ZF < 3) uzskatāmi par apmierinošiem.
Rezultāti ārpus sarkanā kvadrāta (ZF > 3) uzskatāmi par neapmierinošiem.

Ja rezultāti ir ārpus dzeltenā kvadrāta, jāpievērš uzmanība instrumenta tehniskajam stāvoklim, pareizai lietošanai, kalibrēšanai u.c. faktoriem.

bamort_2018.txt · Labota: 2018/04/27 19:38 , labojis Māris Stegenburgs